Pevski zbor

Pevski zbor

Kdor hoče biti srečen, mora plačati ceno.  Cena naše sreče pa je nič manj in nič več kot to, da podarimo sami sebe.  (Phil Bosmans)
 

Zgodovina pevskega zbora

Leta 1992 so se pričele oglašati pesmi župnijskega mešanega pevskega zbora Sv. Peter.

Starejši cerkveni zbor, katerega pevci so do pozne starosti s pesmijo zvesto in ubrano sodelovali pri bogoslužjih v Radeški farni cerkvi, se je leta 1992 poslovil, vlogo župnijskega pevskega zbora pa je na pobudo takratnega župnika Slavka Kalana prevzela mlajša generacija cerkvenih glasbenikov.

Mladinska glasbena skupina pevcev in instrumentalistov, ki je z veliko ljubezni, navdušenja in vezmi prijateljstva izvajala ritmično duhovno glasbo, je postopno pričela z učenjem klasične cerkvene glasbene literature ob mogočnem donenju orgel.

Na prehojeni poti so nas in nas še spremljajo čudoviti ljudje, odgovorni posamezniki in naše družine. Naš »krmar« nebeški Oče je skrbel za vse našteto s svojim milostnim blagoslovom. Ponosni smo na zgledno sodelovanje s prav vsemi duhovniki, ki so v tem času službovali v Radečah.

Delovanje v župniji in drugje

Po letu 1992 je zbor živo sodeloval v župniji in širše v kraju. Z ritmično duhovnim programom smo nastopali na vsakoletnih prireditvah v kraju, z naslovom »POZDRAV RADEČANOM«. Organiziral jih je domači ansambel »SLOVENSKI ODMEV«, katerega članica je bila tudi naša zborovodkinja Jacinta.

V aprilu 1998 smo posneli radijsko sveto mašo. Na povabilo župnika g. Janeza Šketa smo v oktobru l. 1999 gostovali pri slovenskih zdomcih v Stuttgartu. V avgustu leta 2009 smo se skrbno pripravili na izvedbo svete maše s prenosom televizije Slovenija.

Zbor je v dveh desetletjih postopno razvijal večglasno zborovsko petje in vokalno tehniko, vendar ritmično duhovne glasbe do danes ni popolnoma opustil.

Danes je zboru lastna zanimiva starostna struktura, kar daje specifičen zvok in dinamiko.

Vsi mladi v župniji, ki imajo pevski talent, so povabljeni k zboru Sv. Peter, ko pričnejo s pripravo na sveto birmo, prav tako pa sprejmemo k sodelovanju vse odrasle pevce in pevke, s pevskim talentom, voljo in ljubeznijo do duhovne in druge glasbe!

Redno sodelujemo na dekanijskih zborovskih revijah Dekanije Zagorje ob Savi.

Ponosni smo na sodelovanje z Glasbeno šolo Laško – Radeče in društvi v domačem kraju, saj nas povezuje soustvarjanje koncertov ter kulturno – duhovno prazničnih dogodkov.

Z ustanovitvijo Kulturnega društva Vokalno instrumentalna skupina Sv. Peter Radeče (KD Vis. Sv. Peter) leta 2007, pod okriljem katerega zbor deluje, se je okrepilo kulturno sodelovanja tudi na občinski in medobčinski ravni. To nam daje priložnost in odgovornost, da prestopimo prag župnije, s pesmijo »oznanjamo« in ponesemo naše sporočilo širši skupnosti. Tako že nekaj let sodelujemo na medobčinskih revijah pevskih zborov in vokalnih skupin v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) Slovenije, kjer nas dodatno motivirajo in spodbujajo dobre ocene strokovnih spremljevalcev. V letu 2017 je društvo prejelo posebno občinsko priznanje, srebrnik Občine Radeče ob 25- letnici delovanja zbora.

Skozi leto skrbimo, da poleg rednih vaj in prepevanja pri nedeljskih svetih mašah pevce družijo tridnevne pevske vaje, ki so hkrati duhovna obnova, jeseni izlet, posebne priprave ne božični koncert ter mnogo »malih« stvari, ki nas »na veliko« povezujejo.

28.12. 2012 je bil božični koncert prav posebno slavnosten, saj smo proslavili dvajset let delovanja.

Septembra leta 2011 smo prepevali pri naših zdomcih v avstrijskem Špitalu. Leta 2012 smo imeli čast nastopiti pri slovenskih zdomcih v Trstu, 2013 pri zdomcih na Madžarskem, 2014 pa smo prepevali pri bogoslužju in imeli koncert na Hrvaškem, v Zagrebški katedrali.

Zbor Sv. Peter je z veseljem sprejel povabilo duhovnika dr. Zvoneta Štrublja in ponosno prepeval v Bruslju na osrednji prireditvi slovenskega veleposlaništva na Dan državnosti, 25.6. 2017 ob znamenitem kipcu Manneken Pis, ki je bil ob tej priložnosti oblečen v gorenjsko narodno nošo in pri sveti maši za domovino v kapeli Slovenskega salezijanskega pastoralnega centra v Bruslju. Pevci zbora Sv. Peter so se s svojim prepevanjem v Bruslju in na različnih naključnih lokacijah s slovensko himno, ljudsko in duhovno pesmijo želeli pokloniti našim slovenskim koreninam in krščanskim vrednotam z željo, da ostanejo trdne tudi v viharnem obdobju migracij v Evropo.

Pri vseh aktivnostih zbora sodelujejo naši družinski člani in člani društva, ki niso pevci. Veseli smo takšne podpore in prijateljske skupnosti, ki jo doživljamo in živimo!

Če se ozremo naprej, si najprej želimo ostati to kar smo. Pevski zbor, ki pri evharistiji podpira Božjo besedo, orodje v Njegovih rokah, kadar nas z nastopi kliče v naš kraj in drugam, skupina uigranih glasbenikov, ki se radi družimo in se zavedamo, da nam je vse podarjeno. Naša prošnja je zato vedno namenjena Bogu, »ki nam daje dihati« in Sveti Ceciliji, zavetnici cerkvenih pevcev. To je temelj, na katerega polagamo zidake rednih in izrednih vaj, nedeljskih maš, sodelovanj na revijah, druženj in seveda tudi preizkušenj. Vendar na slednje gledamo kot na priložnost, da rastemo, se učimo, prepevamo, ljubimo in živimo naprej.

Prepričani smo, da kdor lepo poje, »dvakrat moli« in »slabo ne misli«! Menimo, da je zborovska cerkvena glasba kot ptica, ki nosi Božjo besedo. Do nje želimo pristopati spoštljivo, z odgovornim sodelovanjem in vztrajno pripravo.

V letu 2017 zbor obhaja 25 let delovanja! V srcih nosimo radostne besede psalmista, ki jih radi sporočamo:

Vzklikajte Gospodu vsa zemlja,

vedri bodite, vriskajte in prepevajte!

(Ps 98,4)

Zborovodkinja Zbora Sv. Peter je Jacinta Doberšek Mlakar,

predsednica Kulturnega društva vokalno instrumentalne skupine (VIS)

Sv. Peter Radeče je Anica Jahn.