ŽPS

ŽPS

Po Statutu župnijskega pastoralnega sveta smo »župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji«.  Sliši se zelo zahtevno in lahko bi pomislili, da smo nekaj posebnega. Smo res? Ne, gotovo nismo. Smo le skupina ljudi, ki se pod vodstvom našega župnika  Mira Berglja vsak po svoje iskreno trudi, da bi župnija živela kar se da povezano. Pa tudi urejeno, pestro, razgibano in odprto.  Predvsem pa, da bi vsi skupaj nenehno napredovali v svojem duhovnem življenju in da bi se pri tem imeli lepo.

Po svoji sestavi smo precej pestra skupina. V njej smo predstavniki vseh posameznih lokalnih delov župnije, pa tudi aktivnih delovnih skupin. Med slednjimi so na primer predstavniki ključarjev,  ki skrbijo za urejenost župnijske in šest podružničnih cerkev, župnijskega pevskega zbora, brez katerega se v župniji ne odvije prav nobena slovesnost, župnijskega Karitasa, ki je naša osrednja dobrodelna organizacija, ter še nekaterih drugih.

S pestro lokalno, interesno in starostno zastopanostjo se trudimo iskati rešitve, ki bi bile kar najbolj ustrezne za čim širši krog župljanov. Ob delu skušamo  ohranjati bogato pozitivno tradicijo Cerkve in kraja, hkrati pa tudi zaznavati in uresničevati nove izzive, ki jih čas nenehno prinaša. Na naših sejah, ki so z izjemo poletja praviloma mesečne, se trudimo biti iskreni, odprti in domiseljni.

Člani/ce, ki smo bili izvoljeni in imenovani za obodbje 2015 – 2020, smo naslednji:

Vinko Bec (Žebnik), Klemen Brečko (Prapretno), Miro Gorenjec (Na Jelovo),

Franc Karlovšek (Jelovo), Mateja Kovač (V gaju), Feliks Korbar (Močilno),

Drago Kozinc (Starograjska), Brane Kozinc (Goreljce), Mimica Mesojedec (Titova),

Peter Mlakar (Pot na jez), Regina Odžič Tržan (Podkraj), Regina Pinosa (Vrhovo),

Miran Prnaver (Krakovo), Milena Šebat (Dobrava), Milena Vozelj (Ulica 11. maja) in Jožica Žibert (Kolenov graben).

Seveda si ne domišljamo, da je naša moč in uspeh v nas samih. V tej luči se vedno priporočamo za pomoč vseh vas, župljanov, katerih zastopniki smo. Če nam boste sporočili vaše predloge, želje, mnenja, pohvale, tudi kritike, bomo skupaj gotovo naredili več in bolje. Iskreno si želimo, da bi se župnija še naprej razvijala, duhovno rastla in napredovala.

Mateja Kovač,

V Radečah, april 2015                       tajnica Župnijsko pastoralnega sveta