ŽPS

ŽPS

Po Statutu župnijskega pastoralnega sveta smo »župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji«.  Bere se zelo zahtevno in lahko bi pomislili, da smo nekaj posebnega. Smo res? Ne, gotovo nismo. Smo le skupina ljudi, ki se pod vodstvom našega župnika Mira Bergelja vsak po svoje iskreno trudi, da bi župnija živela kar se da povezano. Tudi  urejeno, pestro, razgibano in odprto.  Predvsem pa, da bi vsi skupaj napredovali v svojih duhovnih življenjih in da bi se pri tem imeli lepo.

Po svoji sestavi smo precej pestra skupina. V njej smo predstavniki vseh posameznih lokalnih delov župnije, pa tudi aktivnih delovnih skupin. Med slednjimi so na primer predstavniki ključarjev,  ki skrbijo za urejenost župnijske in šest podružničnih cerkev in župnijskega Karitasa, ki je naša osrednja dobrodelna organizacija.

S pestro lokalno, interesno in starostno zastopanostjo se trudimo iskati rešitve, ki bi bile kar najbolj ustrezne za čim širši krog župljanov. Ob delu skušamo  ohranjati bogato pozitivno tradicijo Cerkve in kraja, hkrati pa tudi zaznavati in uresničevati nove izzive, ki jih čas nenehno prinaša. Na naših sejah, ki so z izjemo poletja praviloma mesečne, se trudimo biti iskreni, odprti in domiselni.

Člani in članice, ki smo bili izvoljeni in imenovani za obdobje 2021–2025, smo naslednji: Vinko Bec (Žebnik), Igor Bregar (Prapretno), Ambrož Karlovšek (Jelovo), Franc Karlovšek (Jelovo), Mateja Kovač (V gaju), Brane Kozinc (Goreljce), Drago Kozinc (Starograjska ulica), Marko Kreže (Podkraj), Mimica Mesojedec (Titova ulica), Peter Mlakar (Pot na jez), Regina Pinosa (Vrhovo), Miran Prnaver (Krakovo), Klemen Rovan (Močilno), Milena Šebat (Dobrava), Gregor Strniša (Kolenov graben), Albina Šušteršič (Stari Dvor), Jožica Žibert (Pot na Brod) in Slavica Žnidaršič (V gaju).

Seveda si ne domišljamo, da je naša moč in uspeh v nas samih. V tej luči se vedno priporočamo za pomoč vseh vas, župljanov, katerih zastopniki smo. Če nam boste sporočili vaše predloge, želje, mnenja, pohvale, tudi kritike, bomo skupaj gotovo naredili več in bolje. Iskreno si želimo, da bi se župnija še naprej razvijala, duhovno rastla in napredovala.

Mateja Kovač, april 2022