Župnija

Župnija

Zgodovina naše župnije sega v 14. stoletje. Že leta 1385 so Radeče imele lasten vikariat. To pomeni, da je bil tukaj takrat že stalni duhovnik. Takratna cerkev je bila še lesena, približno 4 metre nižje – globlje od sedanje.

Župnija je bila ustanovljena že leta 1618. Že takrat je tu stala kamnita gotska cerkev z lesenim zvonikom. Od te cerkve je ostal še prezbiterij, to je sedanja zimska kapela,  posvečena Mariji Brezmadežni. Ta kapela je v celoti prenovljena in jo sedaj uporabljamo kot zimsko kapelo.

Cerkev svetega Petra

Sedanjo cerkev je 29. oktobra 1911 posvetil ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič. Tako kot vse predhodne cerkve na tem kraju, je posvečena apostolu Petru. Sv. Peter na glavnem oltarju je nekaj posebnega, saj je upodobljen kot na prestolu sedeči papež, s papeško »tiaro« na glavi. Te papeške krone sedanji papeži ne nosijo več. Zadnji jo je nosil papež Pavel VI.

Na lesenem glavnem oltarju stojita še kipa sv. Andreja in sv. Pavla, na vrhu v atiki pa kip Brezmadežne Marije. Stranski oltar na moški strani je posvečen sv. Jožefu, zavetniku družine, ob njem še iz prvotne cerkve stojita kipa sv. Janeza in sv. Marka, na vrhu pa je sv. Miklavž. Na ženski strani je oltar Srca Jezusovega, ob njem sta iz prvotne cerkve kipa sv. Lucije in sv. Apolonije. Na vrhu kraljuje Sveta Trojica. V nosilnih stebrih so niše, kjer je spredaj na levi zopet sv. Miklavž, nad ženami je sv. Alojzij, nad možmi pa sv. Frančišek Asiški.

Spredaj v okenskih vitražih sta nebeška zavetnika patronatske družine Gutmansthal Benvenuti: sv. Ludvik in sv. Marija Egiptovska. Gutmansthali so živeli v graščini Novi dvor (kasneje imenovan Marijin dvor), kjer je danes kazensko-poboljševalni dom za mladoletne. Do konca druge svetovne vojne je tam živelo 70 redovnic, ki so morale po osvoboditvi graščino na silo zapustiti.

Kor krasijo lepe orgle, ki so delo Franca Jenka iz leta 1938, še lepše pa je na koru takrat, ko se z njega razlega pesem župnijskega zbora Sveti Peter Radeče; to je ob vseh praznikih, nedeljah in drugih župnijskih slovesnostih.

Podružnice

Župnija ima 6 podružnic:

Vrhovo – Sv. Martin

Brunk – Sveti trije kralji (čudovita gotska triladijska cerkev s petimi »zlatimi

oltarji«,  ob njej je cerkev Marije Vnebovzete)

Močilno – Sv. Miklavž

Podkraj – Sv. Miklavž (Sv. Miklavž je zavetnik splavarjev, čolnarjev)

Jelovo – Sv. Katarina Sinajska (priprošnjica za zdravo pamet)

Žebnik – romarska cerkev Žalostne matere Božje.

Župnija Radeče se nahaja v Ljubljanski nadškofiji in s Savo meji na Celjsko škofijo, Boštanj in Šentjanž pa sta že župniji, ki pripadata Novomeški škofiji.

Zgodovina kraja

V preteklosti so Radečani živeli od rudnika železove rude, splavarjenja, papirne industrije, gostinstva, imeli so razvite obrti: opekarstvo, kolarstvo, sodarstvo, mlinarstvo, čevljarstvo, ljudje so delali kot gozdarji in še marsikaj.

Aktivnosti v župniji

Večina župnijskih dogodkov se odvija v pastoralnem centru, ki se imenuje Dom sv. Petra.

Veseli smo, da se veliko župljanov vključuje v skupine, ki imajo različna področja delovanja:

 1. Župnijski pastoralni svet – ŽPS
 2. Župnijski gospodarski svet
 3. Pevski zbor Sveti Peter Radeče
 4. Dve zakonski skupini
 5. Biblična skupina
 6. Medžupnijska Karitas Radeče – Svibno
 7. Molitvena skupina
 8. Prenova v Duhu
 9. Ministranti
 10. Skupina starejših – Nagelj
 11. Skupine za  čiščenje in krašenje cerkve
 12. Veroučne skupine
 13. Skupina katehumenov – po potrebi
 14. Jasličarji – skupina svetega Jožefa
Župnijska cerkev svetega Petra