Karitas

Karitas

POROČILO O DELU ŽUPNIJSKE KARITAS RADEČE ZA LETO 2022

Leto 2022 je bilo za ŽK Radeče drugačno kot pretekla leta. Po svoje se je s »koncem uradnega covida« nekaj stvari vrnilo v stare vode. Kljub vsemu pa je bilo veliko sprememb in posledic tega,  kar se je dogajalo prejšnji dve leti. Marsikaj, kar je bilo prej samoumevno in enostavno, je sedaj postalo zahtevno in težko uresničljivo. Tisto, kar je izgledalo večno in trdno, se danes marsikje ruši in smo v času, v katerem se ne ve, kaj bo nastalo novega in ali bo dobro oziroma slabo. In tak čas je zelo negotov. Posledica virusa in vseh ukrepov se danes odraža v strahu, nezaupanju, neiskrenosti, negotovosti, tudi brezbrižnosti do okolice in družbe. Poleg vseh teh strašnih in nepredvidljivih posledic pa je po zdravstveni krizi nastopila tako imenovana energetska kriza, v Evropi je vojno žarišče in podobno. Veliko je vprašanj in predvsem strahu, kaj nas čaka. Vse to je vplivalo in vpliva tudi na delovanje naše Karitas.

Tako tudi v letu 2022  nismo več imeli uradnih ur. S strani Škofijske Karitas smo dobili natančna navodila, kako ravnati v teh časih.

Ko smo prejeli hrano, smo jo delili zunaj na prostem ob upoštevanju trenutnih zaščitnih ukrepov. Deljenje hrane smo raztegnili na daljši čas, da je tako bilo med vsemi manj stikov in ni bilo nepotrebnega čakanja. V glavnem smo hrano delili ob sobotah dopoldne. Z vsemi temi spremembami je potrebno precej več usklajevanja, razumevanja in potrpljenja tako na naši strani kot na strani Škofijske Karitas, kdaj nam lahko pripeljejo hrano, saj je več ne skladiščimo (vsaj celotne količine prejete hrane ne) v prostorih Karitas, ampak jo takoj skompletiramo in razdelimo. Prednost tega načina delitve pa je, da hrane ni potrebno nositi po stopnicah, tako ob prejemu kot ob delitvi.  

Število prejemnikov pomoči se skozi leto 2022 ni bistveno spreminjalo. Nekaterim se je stanje toliko izboljšalo, da so se zahvalili za pomoč, na naših vratih pa so se pojavljali tudi novi prosilci, potrebni pomoči. Na splošno pa lahko ocenimo, da se število prejemnikov, kar je zanimivo, v letu 2022 ni povečalo.

Pričakovano je v začetku leta odpadlo tradicionalno srečanje z našimi občani – varovanci v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Prav tako ni bilo rednega občnega zbora. Mandat tajniku, blagajniku, zapisnikarju je potekel in ga do danes opravljamo, kot bi rekli, vršilci dolžnosti, kar smo se dogovorili na sestanku Karitas.  

Na Škofijsko Karitas so bila poslana letna poročila o našem delu, poročilo o razdeljevanju EU hrane ter finančno poročilo (vse za leto 2021).

Izobraževanje v Portorožu  na temo Odnos – kdo sem  se je v letu 2022 nadaljevalo in se po treh letih novembra zaključilo. Tajnik se je udeležil vseh desetih seminarjev. V soboto, 28. januarja, je na Teološki fakulteti v Ljubljani predvidena podelitev potrdil o opravljenem seminarju.   

Redni občni zbor Škofijske Karitas v Ljubljani je po dveh letih zopet potekal z manjšimi omejitvami.  Naša Karitas pa se je v letu 2022 trikrat srečala na rednih sestankih – srečanjih.

Za pomoč v vojni v Ukrajini smo prispevali 1525,00 €. Od tega smo tisoč evrov prejeli od dobrotnika, ki ni želel biti imenovan. Prav tako smo prispevali v ta namen preko 200 kg hrane, ki smo jo posredovali na občino, ki je organizirala prevoz hrane na poljsko-ukrajinsko mejo.

Imeli smo »košarice dobrot«  za prostovoljno darovanje hrane v trgovinah Tuš market, Evro Spin in Mercator. 

V postnem času smo sodelovali s molitvijo Križev pot na  Vrhovem.

V letu 2022  smo  prejeli štiri sklope pošiljk EU hrane, vse skupaj v teži 8420 kg hrane in mleka.   

Nadaljevali smo z razdeljevanjem hrane, tako imenovanih »paketov«. Prejeli smo sedem pošiljk take hrane, ki pa je bila zelo raznovrstna (tudi do 15 različnih artiklov) v skupni teži 5250 kg. V prvi pošiljki v letu 2022 je to pomoč prejelo 89 družin (210 družinskih članov). Skozi vsako naslednje naročilo se je število prosilcev spreminjalo, se dvigovalo pa tudi malo padalo. V zadnji pošiljki je bilo prejemnikov hrane iz 86 družin (195 družinskih članov).

V letu 2022 je generalno gledano število prejemnikov pomoči nekoliko padlo.

Opredelitev kriterijev glede prejemnikov EU hrane in paketov hrane po dogovoru ostaja enaka tudi v prihodnje. Ker je pri delitvi hrane potrebno upoštevati cenzus  prihodkov, ki ga imajo prosilci, smo vse zaprosili, da nam dostavijo nove aktualne podatke o prihodkih. Potrebno je bilo kar precej sodelovanja, nagovarjanja, opominjanja, da je potem le večina prinesla osvežene, aktualne podatke.

Če smo dobili  ponudbo za darovanje oblačil, stanovanjske opreme, pohištva, bele tehnike … od naših občanov, smo z SMS sporočilom o tem obvestili vse naše prosilce pomoči. S tem smo kot ŽK postali samo posredniki med darovalci in prejemniki. Teh artiklov pa nismo sami prejemali ali skladiščili. Zaznali smo veliko zanimanje predvsem pri beli tehniki in tudi pri pohištvu, precej manjše pa pri oblačilih. Nekaj oblačil smo predali in prejeli od Škofijske Karitas v Celju.

Ob župnijskem prazniku – žegnanju smo sodelovali pri bogoslužju, nismo pa še pripravili srečelova, kot je bilo v navadi pred covidom.

Sodelovali smo pri razpisu Škofijske Karitas glede počitnic za družine, mladostnike in šolske otroke v Sončni hiši Karitas v Portorožu. Odobreni sta bili dve od treh naših vlog. Vzrok za zavrnitev ene vloge je bilo to, da so bili v preteklih letih že večkrat na počitnicah, prednost pa imajo novi prosilci. Tako so se počitnic udeležila mati s šestimi otroki in dva otroka iz druge družine. Večji del stroškov počitnic (85%) je poravnala naša Karitas.

Finančno smo pomagali nekaterim družinam in posameznikom ob stiskah, v katerih so se pojavili.

Tako smo interventno pomagali družini, ki je sredi zime ostala brez drv. V manj kot enem dnevu od klica so imeli drva dostavljena, seveda vse na naše stroške. Skupaj s CSD Laško smo pomagali gospe pri ureditvi stanovanja in v drugem podobnem primeru aktivnosti, da se zadeve uredijo, še potekajo. 

Uspešno smo se odzvali na občinski razpis za humanitarna društva za leto 2022. Odobrena sredstva smo prejeli v višini 717,95 €. Občina je delno pomagala tudi pri nabavi ozimnice. V sodelovanju s Savskimi elektrarnami in s pomočjo Občine Radeče smo dobili stacionarni računalnik, ki nam bo v pisarni pomagal pri našem delu.

V akciji pomoči pri nakupu šolskih potrebščin je bilo iz naše ŽK med 22 otrok (iz 5 družin)  razdeljenih za vrednost 1510,00 € bonov za nakup šolskih potrebščin. Vseh družinskih članov je bilo v teh družinah 36. Razdelili smo tudi 220 zvezkov, ki smo jih prejeli pretežno od ŠK. Otroci v Osnovni šoli Radeče so se zopet pridružili Karitasovi akciji zbiranja zvezkov. Odziv je bil nekoliko slabši kot pred covidom.  Kar nekaj zvezkov pa je še ostalo v rezervi za naslednje leto.

V Radeških novicah je bil pripravljen in objavljen članek o našem delu.

Seminarja Karitas, ki je potekal v jeseni, se je v Celju v oktobru udeležil tajnik Karitas. Naslov seminarja: Skupaj delajmo za dobro.

Konec septembra smo se prostovoljci udeležili župnijskega romanja v Posočje.

Devetega oktobra smo uspešno organizirali in pokrili stroške srečanja starejših, bolnih in invalidov. Po dveh letih je spet bilo to srečanje. Najprej sveta maša in nato druženje v Domu sv. Petra. Vsi prisotni smo bili s srečanjem zelo zadovoljni.

Pred praznikom vseh svetnikov smo prodajali Karitasove sveče. So pa lanskega leta presenetljivo pošle skoraj vse sveče, ki smo jih imeli na razpolago. Pomembno je verjetno dejstvo, da smo jih imeli na razpolago dovolj zgodaj, in ne tik pred prazniki.  

V akciji Družina 2022 – pomoč pri nabavi kurjave je kar 19 prosilcev prosilo za pomoč. Vse vloge so bile pozitivno rešene. Vsi prejemniki (razen enega) so prosili za drva in dobili pomoč v vrednosti 6600 € oziroma blizu 90 metrov drv, ki jih je dostavilo osem dobaviteljev iz naše občine in okolice. Pomoč v kurilnem polju je znašala približno 350 litrov.  Pomoč pri nabavi kurjave je bila preteklo leto najvišja do sedaj in tudi vlog je bilo največ. Na ta način smo res lahko izdatno pomagali številnim družinam in posameznikom.

Pomoč pri nabavi ozimnice je prejelo 81 družin in posameznikov. Pomoč je obsegala krompir, čebulo in jabolka, skupni teži 2740 kg.

Ob tednu Karitas smo bili štirje na srečanju in pri Sveti maši na Ponikvi in nato na generalki koncerta Klic dobrote v dvorani Golovec v Celju.

V letu  2022 se je v elektronskem svečniku v župnijski cerkvi nabralo 965,00 € sredstev. Vsa zbrana sredstva v elektronskem svečniku v župnijski cerkvi so bila namenjena za pomoč prosilcem naše Karitas. Ta znesek je precej višji kot v covidnih letih in obenem nekoliko nižji kot v starih časih.

V letu 2022 je bilo na ŠK posredovanih dvajset vlog za pomoč pri plačilu položnic. V spomladanskih časih je bilo s strani Škofijske Karitas na razpolago kar nekaj dodatnih sredstev za pomoč pri plačilu položnic in kurjave. Tako je takrat iz tega naslova prejelo 11 prosilcev pomoč v obliki drv (vrednost 3200 evrov), trije pa pomoč  pri plačilu položnic, do konca leta pa se je pomagalo še šestim prosilcem. Skupaj je bila v letu 2022 iz tega naslova dana pomoč v višini 5834 evrov. Tudi ta znesek daleč presega vrednosti iz preteklih let.

Pridobili smo del sredstev iz naslova namenitve dela dohodnine za potrebe Karitas, in sicer 342 evrov ter del sredstev iz nabirke na nedeljo Karitas (215 evrov).

Pomagali smo tudi Miklavžu pri nabavi daril za naše otroke v Radečah.

Našim donatorjem in sodelavcem smo voščili za božično-novoletne praznike in se jim zahvalili za vso pomoč in podporo. Prav tako je bil v oglasnem panoju pred trgovino Mercator izobešen plakat z voščilom in zahvalo.

O dejavnostih smo poročali na spletni strani župnije Radeče, na spletni strani posavje.info in radeški.utrip, v glasilu Radeške novice in časopisu Posavski obzornik ter katoliškem tedniku Družina.

O pomembnejših zadevah smo občane obveščali tudi preko oglasnega panoja pred trgovino Mercator v Radečah.   

V letu 2022 je v ŽK sodelovalo 17 prostovoljk in prostovoljcev.  Občasnih sodelavcev (pomoč pri razkladanju hrane) pa je bilo še približno 10.  V letu 2022 je bilo opravljenih 880 ur prostovoljnega dela, kar v povprečju pomeni več kot dve uri na dan.

Vsi prostovoljci Karitas prejemamo mesečno glasilo Slovenske Karitas Žarek dobrote.

V letu 2022 je pomoč sprejelo naslednje število oseb:

pomoč  prejelo: 280 oseb

pomoč pri plačilu položnic: 20 družin / posameznikov

pomoč s šolskimi potrebščinami: 22 otrok

pomoč pri nabavi energentov za ogrevanje: 19 družin /posameznikov

V letu 2022 je bilo tako v ŽK Radeče razdeljene hrane, higienskih pripomočkov v  teži 16410 kg ter izdane pomoči (položnice, kurjava, šolske potrebščine, počitnice … ) v višini 14144 €. Količina hrane, ki je bila razdeljena v letu 2022, je dobrih pet ton večja kot v letu 2021, izdana pomoč (položnice, kurjava, šolske potrebščine, počitnice … ) pa je bila tudi bistveno večja kot v letu 2021, saj je kar 45% višja glede na preteklo leto.   Za vse opravljeno velja iskrena zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem ter obema duhovnikoma. Posebna zahvala velja tudi Škofijski Karitas Ljubljana, s katero zelo dobro sodelujemo. Zahvala velja tudi Občini Radeče, osnovni šoli v Radečah, CSD Laško, donatorjem za pomoč pri prevozih hrane iz Ljubljane in drugim, s katerimi sodelujemo. Vsak po svojih močeh prispevamo koščke, ki skupaj oblikujejo delo in poslanstvo radeške Karitas. Poleg vseh prostovoljnih ur pa prostovoljci ŽK v veliki večini za vse stroške svojega dela (prevozi, pisarniški, materialni stroški) ne dobijo nobenega povračila, ampak je to njihov dodatni prispevek za uspešno delo naše Karitas.   Z letom 2022 je naša Karitas stopila v dvanajsto leto svojega delovanja. Hvala vsem nekdanjim in sedanjim sodelavcem radeške Karitas za vse, kar je bilo v preteklih letih narejenega dobrega in lepega za naše bližnje v stiski.   Naj gospod Bog še naprej blagoslavlja naše delo.             

Radeče,  18. januarja 2023                                                Miran Prnaver, tajnik/voditelj  ŽK Radeče