Avtor: Miran

SVETOPISEMSKI MARATON 2019

SVETOPISEMSKI MARATON 2019

Svetopisemski maraton je bil v Sloveniji prvič pripravljen leta 2007 ob letu Svetega pisma, krog sodelujočih gibanj, skupnosti in cerkva pa se vsako leto širi.

Tako je letos potekal že enajstič, in sicer v Antonovem domu na Viču v Ljubljani. Neprekinjeno branje Svetega pisma se je pričelo v soboto, 26. januarja, in je trajalo do petka, 1. februarja.

Geslo oziroma osrednja misel letošnjega maratona je bila iz pisma Filipljanom »Nič ne skrbite!« (Fil. 4,6)

Vsaki dve uri so se ves teden noč in dan menjale skupine bralcev. Bralci so bili tako predstavniki župnij kot raznih skupin in gibanj.

Šesterica bralcev, ki je zastopala našo župnijo, je brala odlomke Stare zaveze (Prva in druga Samuelova knjiga) v nedeljo, 27. januarja, popoldne. In to je bila ravno nedelja Svetega pisma, ko še na poseben način, predvsem v homilijah naših duhovnikov, predstavijo pomen, vlogo in bogastvo te knjige vseh knjig.

Leta 2012 so se v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji pričeli pripravljati tudi številni t. i. “mini” svetopisemski maratoni, ki v maratonskem tednu potekajo v krajih po Sloveniji. Letos je bilo takšnih krajev kar 74.

Tudi v Radečah smo zadnji dan meseca januarja po večerni maši v kapeli eno šolsko uro brali in poslušali Sveto pismo. Prebrali smo vseh osem beril in psalmov ter evangelij, ki  se berejo na velikonočno vigilijo vsako leto pred praznikom Velike noči.

Ker pa se pri vigilijah ne prebere vseh beril, je bil letošnji radeški mini svetopisemski maraton lepa priložnost, da smo se na tak način nekako sprehodili skozi vso zgodovino Božjega ljudstva od stvarjenja do Kristusovega vstajenja.

Zbralo se naj je kar nekaj (tudi iz sosednjih župnij Svibno ter Loka), med njimi pa je Sveto pismo bralo devet bralcev, tudi naš in svibenski gospod župnik.

 

Besedilo: Miran Prnaver

Foto: Danica in Miran Prnaver

Občni zbor Župnijske Karitas Radeče

Občni zbor Župnijske Karitas Radeče

V sredo, 30. januarja letošnjega leta, je v prostorih Doma svetega Petra v Radečah potekal Občni zbor Župnijske Karitas Radeče – Svibno. Občni zbor je vodil predsednik ŽK Radeče župnik Miro Bergelj. Udeležili so se ga tudi nekateri povabljeni gostje: župan občine Radeče Tomaž Režun, predsedniki krajevnih skupnosti: Primož Knez (Svibno), Andreja Šunta (Vrhovo) in Matej Kavšek (Podkraj) ter tajnica ŽPS Svibno Sonja Kmetič.

Po uvodnem pozdravu in duhovnem uvodu je sledil sprejem dnevnega reda.

Poročilo o delu v preteklem letu je podal tajnik ŽK Miran Prnaver: leto 2018 je bilo za ŽK Radeče, kot vsa pretekla leta, delavno in bili smo pred številnimi izzivi, kako pomagati pomoči najbolj potrebnim. Število prosilcev se v letu 2018 ni bistveno spremenilo, glede na prejšnja leta.

V preteklem letu smo razdelili hrano iz sredstev Evropske unije in blagovnih rezerv, in sicer 10 698 kg. V celem letu smo prejeli šest pošiljk zelo raznovrstne hrane v obliki tako imenovanih paketov (v skupni teži 4 509 kg), ki so jih prosilci na osnovi vlog in potrdil o premoženjskem stanju prejemali v enakomernih časovnih presledkih.

Preko škofijske Karitas smo pomagali prosilcem pri plačilu položnic. Del ozimnice in drugih artiklov smo kupili iz lastnih sredstev.

Kot vsako leto, smo obiskali naše župljane in občane v domu upokojencev v Loki. Prav tako smo prevzeli organizacijo in finančni del srečanja ostarelih, bolnih in invalidov v naši župniji.

Naši prosilci so prejeli pomoč tudi pri nabavi kurjave, šolskih potrebščin in preživljanju počitnic na morju. Vse te razpise je organizirala Škofijska Karitas Ljubljana. Pri zbiranju zvezkov za otroke v stiski  so tudi letos sodelovali učenci in učenke radeške osnovne šole. Pri naši dejavnosti nam je pomagala tudi Občina Radeče. Sredstva za pomoč smo zbirali tudi s prodajo sveč pred praznikom vseh svetnikov.

V preteklem letu je 17 prostovoljk in prostovoljcev radeške Karitas opravilo 1485 ur prostovoljnega dela. Vsega skupaj je bilo v letu 2018 razdeljene hrane v teži 18 904 kg, podarjene pomoči (plačilo položnic, šolske potrebščine, kurjava, počitnice) pa v višini 4 477,00 evrov.

Podrobnejše poročilo o delu v letu 2018 je na spletni strani župnije Radeče (http://zupnija-radece.rkc.si/?page_id=1172). Sledilo je še finančno poročilo, ki ga je podal blagajnik ŽK Drago Kozinc. Po razpravi sta bili obe poročili sprejeti.

V nadaljevanju je tajnik predstavil načrt dela za letošnje leto. V letu 2019 bomo v veliki večini nadaljevali z aktivnostmi iz preteklih  let, sproti pa se bomo prilagajali potrebam prosilcev in našim zmožnostim. Načrt dela so prisotni člani soglasno potrdili.

Župan Tomaž Režun je po pozdravu spregovoril o tem, da je kljub gospodarski rasti še vedno marsikomu potrebna pomoč. Zahvalil se je vsem, ki pomagajo tistim, ki so v stiski. Nekateri težko govorijo o svojih stiskah, se težko ali ne želijo izpostaviti ter govoriti o tem. Gospod župan se je še posebno zahvalil obema g. župnikoma, tajniku in obljubil pomoč tudi v bodoče.

Predsednik KS Podkraj Matej Kavšek se je zahvalil za povabilo in sodelovanje. Izpostavil je požar, ki se je zgodil lansko leto v njihovi KS.

Predsednik KS Svibno Primož Knez se je zahvalil za povabilo in delo, ki ga opravljajo prostovoljci. Zaželel je, da bi bilo čim manj stisk v naši družbi.

Na koncu se je tudi predsednik ŽK Radeče Miro Bergelj zahvalil za vse  postorjeno in zaželel, da tako ostane še naprej. Pri tem je poudaril, da dela ne zmanjka in je vsako leto nov izziv, če ohranimo vse dejavnosti iz preteklih let.

Svibenski župnik Janez Jasenc je z duhovno mislijo zaključil občni zbor.

 

Besedilo: Miran Prnaver

Foto: Drago Knez

Obisk Karitas Radeče v domu v Loki

Obisk Karitas Radeče v domu v Loki

V petkovem sončnem dopoldnevu, 11. januarja, je Župnijska Karitas, ki zajema radeško in svibensko župnijo, izvedla obisk oskrbovancev, ki jesen življenja preživljajo v Trubarjevem domu upokojencev v Loki.

Po uvodnih besedah župnika Mira Berglja, ki se je navezoval na minuli praznični čas ter ob tem vsem zaželel predvsem zdravja in dobrega počutja, je zgodbo močne sporočilne vsebine prebrala Mimica Mesojedec. Po pozdravu župnika Janeza Jasenca, ki je ravno tako izrekel želje po vsem dobrem in lepem, je Radečane, ki bivajo v TDU Loka, nagovoril tudi tajnik Župnijske Karitas, Miran Prnaver. Poudaril je, da dobrodelnost, katere osnovno vodilo njihove organizacije za starejše ni več toliko v pomembnosti razdeljevanja hrane (k sreči so najtežji časi pomanjkanja minili), pač pa so najpogosteje druženje, topla beseda in čas, posvečen človeku, večjega pomena. Izrekel je še zahvalo osebju TDU Loka, ki je priskočilo na pomoč pri organizaciji srečanja z vidika obveščanja, prav tako pa je ob povečanju starostne dobe izrazil zadovoljstvo, da so sokrajani v lepem domu, v katerem zanje lepo skrbijo.

Druženja z obdaritvijo se je udeležilo 36 oskrbovancev TDU Loka, katerih matični dom je bil, preden so ostareli in postali pomoči potrebni, v občini Radeče, dve izmed njih pa sta bili pripeljani iz zasebnega institucionalnega varstva, katerega izvajajo na Turistični kmetiji Čučnik na Polani.

Spremljajoč glasbeni program, ki je zbrane vidno razveselil, so oblikovali trije mladi fantje: brata KavšekJošt na trobenti in Metod na klavirski harmoniki ter Matija Lazar na diatonični harmoniki. Ob koncu so prostovoljke Župnijske Karitas razdelile darilne vrečice in Marijanski koledar vsakemu izmed oskrbovancev, ki so bili prisotni, 12 tistih, ki so šibkejšega zdravja ali slabšega počutja, pa sta župnika, skupaj s Prnaverjem, obiskala v njihovih sobah.

Tudi letos se je izkazalo, da so starejši bolj kot darila, ki ga sprejmejo iz rok prostovoljcev, hvaležni za pozornost, ki jim namenijo soljudje – s stiskom rok, toplim pogledom in pogovorom, za katerega v današnjih časih žal vse prepogosto zmanjkuje časa (ali pa je to le izgovor?).

Vsekakor je bil obisk Župnijske Karitas za marsikaterega, če ne kar večino izmed oskrbovancev, eden najbolj prijetnih dogodkov dneva ali morda celo daljšega obdobja.

Besedilo in foto: Doroteja Jazbec