Kategorija: Bilo je …

Občni zbor Karitas Radeče- Svibno

Občni zbor Karitas Radeče- Svibno

V sredo, 25. januarja, se je v prostorih Doma sv. Petra v Radečah odvijal občni zbor Župnijske Karitas Radeče – Svibno. Občni zbor je bil zopet mogoč po dveh letih, ko taka srečanja zaradi ukrepov ob covidu niso bila izvedljiva.

Zbrali so se skoraj vsi prostovoljci naše Karitas, skupaj z obema duhovnikoma. Med nami so bili tudi vabljeni gostje: župan Tomaž Režun in obe tajnici Župnijskih pastoralnih svetov, Mateja Kovač (Radeče) in Sonja Kmetič (Svibno). Občni zbor je vodil predsednik Miro Bergelj, poročilo o delu v letu 2022  je podal tajnik/voditelj ŽK Miran Prnaver, blagajniško poročilo pa blagajnik Drago Kozinc. Sledila je razprava o preteklem delu in sprejem poročil. Nato je bil sprejet še načrt dela za letošnje leto. Tokratni  občni zbor je bil tudi volilni in dosedanji tajnik/voditelj, blagajnik in zapisnikarica (Štefica Mlakar) so dobili mandat še za naslednje obdobje.

Župan Tomaž Režun se je zahvalil za opravljeno delo. In glede na čase, ki jih živimo in vsakovrstne krize, ki nas spremljajo, bosta pomoč in delo Karitasa tudi v bodoče še kako potrebna.

Sledilo je še prijetno druženje s klepetom.

Poročilo o delu Župnijske Karitas v letu 2022, si lahko v besedi in sliki ogledate na povezavi:       

http://zupnija-radece.rkc.si/?page_id=1172

Besedilo: Miran Prnaver

Foto: Drago Knez

Svetopisemski maraton 2023

Svetopisemski maraton 2023

»Le pogum, vstani!« (Mr 10, 49)  je bil naslov letošnjega Svetopisemskega maratona, ki se je odvijal od sobote, 21. januarja, do četrtka, 26. januarja 2023, in predstavlja nekajdnevno 24-urno neprekinjeno branje Svetega pisma ter spremljevalne dogodke. 

To je bil že petnajsti Svetopisemski maraton. Letos je tudi potekal po ZOOM povezavi, saj je tak način precej bolj enostaven in priročen. Prej smo se morali iz cele Slovenije voziti v Ljubljano  in predvsem za nočne bralce zadeva ni bila enostavna. Branje se je lahko spremljalo  neposredno po youtube povezavi. Gre seveda za  poseben način branja Svetega pisma, ki ga sicer nismo navajeni.  Ponavadi preberemo en odlomek, tukaj pa se bere neprekinjeno in nekako v dobri petih dneh se prebere celotno Sveto pismo. Letošnji maraton je v 120 urah  bralo 550 bralcev iz Slovenije in tudi iz tujine. Po župnijah in gibanjih se je odvijalo 66 takoimenovanih mini svetopisemskih maratonov (ko je določena skupina lokalno  nekaj časa prebirala Sveto pismo). Za vso organizacijo je skrbelo preko 30 prostovoljcev.  Poleg osrednjega branja je Svetopisemski maraton ponujal tudi pester vzporedni program. Ob večerih smo lahko preko spleta sodelovali in prisluhnili zanimivim gostom.

Tudi letos smo svoj delček v branju Svetega pisma prispevali Radečani in naši prijatelji. Brali smo dvakrat po eno uro, in sicer v ponedeljek, 23. januarja, in četrtek, 26. januarja, obakrat ob 15. uri. Prebirali smo zadnji del Jobove knjige in začetek Psalmov ter poglavja iz Janezovega evangelija.  

Besedilo: Miran Prnaver

Foto: Danica Prnaver in spletne strani  

Obisk Karitas v  Trubarjevem domu upokojencev v Loki

Obisk Karitas v  Trubarjevem domu upokojencev v Loki

V četrtek, 5. januarja, smo prostovoljci naše Karitas obiskali občane občine Radeče (to so obenem župljani župnij Svibno in Radeče). Ta ponovoletna srečanja so bila v preteklosti tradicionalna. Kot marsikaj, je čas korone prekinil za dve leti tudi ta obisk. Zato je bilo letošnje srečanje še bolj dobrodošlo. Od našega zadnjega obiska je kar nekaj novih stanovalcev doma, ki so v tem času bili primorani zamenjati svoje domače ognjišče za sobico v domu, kjer pa je lepo poskrbljeno zanje. Trenutno je v domu 32 naših občanov.

Tisti, ki jim je to dopuščalo zdravje, so se zbrali v skupni dvorani, kjer je naprej radeški gospod  župnik Miro Bergelj pozdravil vse prisotne, jim zaželel vse dobro v letošnjem letu, malo je predstavil, kako smo praznovali pretekle praznike v Radečah, in se pozanimal, kako pa so praznovali v domu. Stekla je kar prijetna debata. Lepe pozdrave in spodbudne besede je vsem prisotnim zaželel tudi svibenski gospod župnik Janez Jasenc. Da pa je bilo tudi malo bolj veselo in živahno, je poskrbel mladi Izidor Lazar s harmoniko. Pri nekaterih skladbah smo ga kar družno spremljali s petjem. Na koncu je na kratko predstavil delo Karitas njen tajnik Miran Prnaver. Poudaril je, da je, poleg materialne pomoči, zelo pomembno tudi, da se znamo družiti, pogovarjati in prisluhniti morebitnim stiskam sočloveka. Na koncu srečanja so prostovoljci Karitas vsem prisotnim razdelili priložnostna darila.

Tiste, ki zaradi bolezni niso bili z nami v dvorani, smo nato (oba župnika in tajnik) obiskali še po njihovih sobah.

Vsi, ki smo tistega dopoldneva obiskali dom v Loki, smo doživeli prijetno srečanje z našimi nekdanjimi župljani oziroma občani. Obenem pa smo se ob stiskah in boleznih nekaterih stanovalcev lahko zavedali, kako marsikaj, kar se nam zdi samoumevno (zdravje, dom…), ni tako samoumevno in da velikokrat teh dobrin ne znamo dovolj ceniti in biti hvaležni zanje, dokler jih imamo v izobilju.

Iskrena hvala osebju Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, posebno socialnima delavkama gospema Mojci in Mateji, za vso pomoč in skrb pri organizaciji obiska.

Besedilo: Miran Prnaver

Foto: Mateja Strniša