Maša pri sv. Miklavžu v Podkraju

Maša pri sv. Miklavžu v Podkraju

Cerkev svetega Miklavža na Savi v Podkraju spada v župnijo Radeče. Po 2. svetovni vojni je večino časa maševal in vodil občestvo vsakokratni župnik iz Hrastnika, saj je bilo tako dogovorjeno med župnijama Radeče in Hrastnik.

Od Velike noči 2017 pa župnija Hrastnik nima več svojega župnika, ampak jo zaradi pomanjkanja duhovnikov soupravlja župnik z Dola pri Hrastniku, ki ima torej dve župniji in časovno ne uspe skrbeti za cerkev svetega Miklavža na Savi. Posledično se pastoralna skrb vrača v radeško župnijo.

Cerkev je v osnovi poznogotska, v baroku je bila močno predelana. Letnica njenega nastanka ni znana, izvirala pa naj bi iz 16. stoletja. Sv. Miklavž je bil zavetnik brodarjev, splavarjev in čolnarjev.

Stavba obsega pravokotno ladjo, tristrano sklenjeni prezbiterij in ob severni steni prizidan zvonik in kapelo. Je tipična poznosrednjeveška cerkev, ki je bila v baroku predelana, o čemer pričajo ostanki poznosrednjeveških fresk iz časa okrog leta 1500 (niz apostolov) v prezbiteriju. Današnja zunanjščina je posledica predelav v baroku, kar velja tudi za notranjščino.

Kvaliteten poudarek notranjščine je veliki »zlati oltar« iz druge polovice 17. stoletja in oltar sv. Barbare iz prve polovice 18. stoletja.

Na stranskem oltarju stoji tudi kip sv. Janeza Evangelista.

V bližini te cerkve je nekoč stala več kot sto let stara hiša, v kateri so po ustnem izročilu stanovali ribiči in čolnarji.

Cerkev je bila leta 2006 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Radeški župnik Miro Bergelj je tako opravil sveto mašo v nedeljo, 2. septembra 2018, ob 12.00 uri. Zahvalil se je vsem domačinom za vso skrb, da je svetišče tako lepo ohranjeno in da so ga očistili, okrasili in pripravili za današnje bogoslužje, ki je bilo v tej cerkvi prvič po letu dni. Podružnica ima dva ključarja, in sicer Andreja Ferka in Antona Krežeta.

Več kot 50 ljudi (domačinov in Radečanov) je napolnilo cerkev. Zavzeto sodelovanje in prepevanje pri maši ter druženje ob dobrotah domačinov po maši je naredilo to nedeljo za vse, ki smo bili v Podkraju, res prisrčno srečanje med nami in z Njim, ki nas je zbral in povezal.

Besedilo in foto : Miran Prnaver

 

Comments are closed.