Srečanje bolnikov, ostarelih in invalidov

Srečanje bolnikov, ostarelih in invalidov

V nedeljo, 14. 10. 2018, je bilo v naši župniji tradicionalno srečanje bolnikov, starejših in invalidov. Že pred začetkom svete maše je potekala molitev rožnega venca, imeli pa smo tudi priložnost za spoved. Predstavniki Župnijske Karitas so sodelovali z uvodnim pozdravom in branjem Božje besede ter prošenj.

V nagovoru je gospod župnik Miro lepo pozdravil vse prisotne in še posebej tiste, ki so se v preteklosti dejavno in redno udeleževali bogoslužja, zdaj pa zaradi starosti ali bolezni tega ne zmorejo več.

Govoril je o tem, da tisti, ki nimajo izkušnje z boleznijo in starostjo, težko govorijo o njej oziroma rečejo, da jo razumejo. Človek, ki nima te izkušnje, težko razume, lahko pa izkazuje sočutje.

Od koncu svete maše so vsi,ki so želeli, prejeli zakrament bolniškega maziljenja.Bolniško maziljenje olajša trpljenje in pomiri tesnobo. Obnavlja zaupanje v Boga, daje moč v boju zoper skušnjave. Prejmejo ga lahko bolniki, ostareli in vsi, ki čutijo to potrebo in željo.

Vsi starejši in bolniki, ki ne morejo več redno obiskovati nedeljske svete maše, lahko prejmejo sveto obhajilo ob prvih petkih, ko župnik obiskuje bolnike. Lepo je, če svojci svojim bližnjim omogočijo to možnost, saj so le-ti bili v času, ko sta jim zdravje in telesne moči to dopuščale, v živem stiku z župnijo.

Po sveti maši je sledilo druženje v Domu svetega Petra. Za organizacijo in pogostitev so poskrbeli prostovoljci Župnijske Karitas Radeče.

Besedilo in foto: Miran Prnaver

Comments are closed.